OK โปรโมท รับทำ adwords :  โฆษณา Google ราคาประหยัดสุด  - ลดต้นทุนโฆษณา กูเกิ้ล โดนแบน โฆษณาไม่ผ่าน ปรึกษาฟรี -

       
  การอ่านรายงาน ประจำสัปดาห์
  ลูกค้าจะได้รับรายงานผลการลงโฆษณา ที่สร้างรายงานจาก Google ทุก 30 วัน หรือเมื่อลูกค้าขอดู (ระยะ 1 เดือน และเมื่อครบงบประมาณอีกครั้ง ในกรณีงบไม่หมดใน1เดือน)   จึงมั่นใจในรายละเอียดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ตามแพลนที่เลือกใช้บริการ มีรายละเอียดคือ

 
   รายงานโฆษณา แสดงรายละเอียดผลของ "ข้อความโฆษณา" ในแต่ละตัว ในกรณีคุณกำหนดข้อความโฆษณาไว้มากกว่าหนึ่ง เพื่อแยกผลของโฆษณาในแต่ละตัว โดยแสดงรายละเอียด 
         โฆษณา = ข้อความพาดหัว
          บรรทัดคำอธิบาย 1 = ข้อความคำอธิบาย 1
          บรรทัดคำอธิบาย 2 = ข้อความคำอธิบาย 2
          URL ที่แสดง = URL เว็บที่แสดงพร้อมโฆษณา
          URL ปลายทาง = เว็บปลายทางเมื่อคลิกโฆษณา
          สถานะ = สถานะของโฆษณา กำลังทำงาน อนุมัติ หยุดการทำงาน หรือไม่ผ่านการอนุมัติ
          จำนวนคลิก = จำนวนคลิกที่เกิดขึ้น
          การแสดงผล = จำนวนการแสดงผล 
          CTR = จำนวนการคลิกที่โฆษณาหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณปรากฏ (การแสดงผล)
          CPC เฉลี่ย = ราคาต่อคลิกที่เกิดขึ้นจริง แบบเฉลี่ย
          ค่าใช้จ่าย =  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโฆษณา
          ตำแหน่งโดยเฉลี่ย =  ตำแหน่งการแสดงโฆษณาโดยเฉลี่ย

   รายงานคำหลัก
           คำหลัก = คำหรือคีเวิร์ดที่ทำงาน
           สถานะ = 
สถานะ ทำงานหรือหยุดชั่วคราว 
           CPC สูงสุด = ราคาเสนอต่อคลิกเริ่มต้น
           จำนวนคลิก = จำนวนคลิกที่เกิดขึ้น
           การแสดงผล =จำนวนการแสดงผล 
           CTR =  จำนวนการคลิกที่โฆษณาหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณปรากฏ (การแสดงผล)
           CPC เฉลี่ย = ราคาต่อคลิกที่เกิดขึ้นจริง แบบเฉลี่ย
           ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของคำหลักนั้นๆ
           ตำแหน่งโดยเฉลี่ย = ตำแหน่งการแสดงโฆษณาโดยเฉลี่ย
 
 
  ** รายงานคำหลักแข่งขันสูง คือ คำหลักที่ต้องเพิ่มราคาต่อคลิก ให้ลูกค้ายืนยันต้องการเพิ่มราคาหรือไม่


CTR (Click Through Rate) คือ จำนวนการคลิกหารด้วยจำนวนการแสดงผล  เช่น โฆษณาแสดงผล 100 ครั้ง ถูกคลิก 5 ครั้ง CTR มีค่าเท่ากับ 5%
CPC (Cost Per Click)  คือ ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก 
CPC เฉลี่ย คือ ค่าใช้จ่ายของการคลิกทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนการคลิก ตัวอย่างเช่น  โฆษณามีการคลิก 2 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งแรก 8 บ. และอีกครั้ง 16 บ.  CPC เฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 12 บาท


       

หน้าแรก : โฆษณา Google : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ชำระค่าบริการ : ติดต่อสอบถาม

ซื้อขายที่นี่.com  ราคารีวิว.com  ราคาส่วนลด.com  นีโอแฮร์ Neo Hair Lotion


เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โฆษณา Google AdWords : โทรศัพท์ 08-4559-7782 อีเมล์ support@okpromote.com